top of page

Alexandra
Craciun

Alexandra Craciun, mature UWTSD Swansea BA Creative Advertising student. Through every hurdle, Alexandra's incredible path shows her tenacity. She concentrates despite the pandemic, homeschooling, part-time employment, and university lectures. She loves learning new tech despite language obstacles. Alexandra struggles with her household and Newport-Swansea University journey. Networking and making connections with other classmates help her grow personally and professionally at university. Alexandra's Romanian heritage complements her creativity. She succeeds in tough conditions with persistence. Alexandra's portfolio demonstrates her skill and determination. Shows strength, passion, and determination in every triumph and loss!

Alexandra Craciun, myfyrwraig aeddfed ar y cwrs BA Hysbysebu Creadigol yn y Drindod Dewi Sant, Abertawe. Trwy bob rhwystr, mae llwybr anhygoel Alexandra yn dangos ei dycnwch. Llwydda i ganolbwyntio er gwaethaf y pandemig, addysgu gartref, cyflogaeth ran-amser, a darlithoedd yn y brifysgol. Mae hi wrth ei bodd yn dysgu technegau newydd er gwaethaf rhwystrau ieithyddol. Mae Alexandra yn gweld bywyd gartref yn anodd a hefyd y daith i'r Brifysgol o Gasnewydd i Abertawe. Mae rhwydweithio a gwneud cysylltiadau â chyd-fyfyrwyr eraill yn ei helpu i dyfu'n bersonol ac yn broffesiynol yn y brifysgol. Ychwanegir at greadigrwydd Alexandra gan ei threftadaeth Rwmanaidd. Mae hi'n llwyddo mewn amodau anodd gyda dyfalbarhad. Mae portffolio Alexandra yn dangos ei medrusrwydd a'i phenderfyniad. Dengys gryfder, angerdd a phenderfyniad ym mhob buddugoliaeth a cholled!

icons-02.png
icons-03.png
icons-04.png
icons-01.png

NEXT STUDENT

bottom of page