top of page

Bethan
Morris

Bethan, a self-proclaimed perfectionist, possesses a keen eye for detail and a design approach characterised by meticulous alterations until achieving her desired outcome. Firmly believing in the profound impact of small changes, Bethan's ethos drives her pursuit of excellence. During her final semester, she collaborated with Swansea City AFC Foundation, refining her skills in design experimentation and promotion. Bethan aspires to channel her talents into brand development, packaging, and typography, envisioning herself as a valued member of a graphic design team within a vibrant design studio. Her passion for design is matched only by her dedication to creating impactful visual experiences.


Mae gan Bethan, perffeithydd hunanhonedig, lygad craff am fanylion, a nodweddir ei dull dylunio gan newidiadau manwl tan iddi gyflawni'r canlyniad y mae’n ei ddymuno. Gan gredu'n gryf yn effaith ddofn newidiadau bach, mae ethos Bethan yn ei gyrru ar drywydd rhagoriaeth. Yn ystod ei semester olaf, bu’n cydweithio â Sefydliad Clwb Pêl-droed Dinas Abertawe, gan fireinio ei sgiliau wrth arbrofi gyda dylunio a hyrwyddo. Mae Bethan yn anelu at sianelu ei doniau i ddatblygu brand, pecynnu a theipograffeg, gan ddychmygu ei hun yn aelod gwerthfawr o dîm dylunio graffig mewn stiwdio ddylunio fywiog. Yr unig beth sy'n cyfateb i'w hangerdd am ddylunio yw ei hymroddiad i greu profiadau gweledol effeithiol.

icons-02.png
icons-03.png
icons-04.png
icons-01.png

NEXT STUDENT

bottom of page