top of page

Ceri
Thomas

Ceri is a graphic designer based in South Wales. Her graphic design work includes infographics, branding, packaging, and event promotions. Ceri prefers to use digital software for her designs, but when using traditional techniques, she favours Riso printing. During her studies, Ceri has learned to dive into her work and challenge herself by working outside of her comfort zone. Ceri’s design style is usually minimalistic and simplistic, incorporating bright, eye-catching colours with a bold and memorable look. Ceri would like to work for design-specific companies that specialise in design.

Mae Ceri yn ddylunydd graffig sydd wedi'i lleoli yn Ne Cymru. Mae ei gwaith dylunio graffig yn cynnwys ffeithluniau, brandio, pecynnu, a deunydd hyrwyddo digwyddiadau. Mae'n well gan Ceri ddefnyddio meddalwedd ddigidol ar gyfer ei dyluniadau, ond wrth ddefnyddio technegau traddodiadol, mae'n ffafrio argraffu RISO. Yn ystod ei hastudiaethau, mae Ceri wedi dysgu treiddio'n ddwfn i'w gwaith a herio ei hun trwy weithio y tu allan i'w pharth cysur. Mae arddull ddylunio Ceri fel arfer yn finimalaidd a gor-syml, gan ymgorffori lliwiau llachar, trawiadol gyda golwg beiddgar a chofiadwy. Hoffai Ceri weithio i gwmnïau sy’n ymwneud yn benodol â dylunio ac sy'n arbenigo mewn dylunio.

icons-02.png
icons-03.png
icons-04.png
icons-01.png

NEXT STUDENT

bottom of page