top of page

Erin
Harvey

Erin, an aspiring graphic designer with a fervour for creativity, she thrives on embracing new challenges. Her insatiable passion fuels her enthusiasm for design, and she eagerly anticipates diving into professional projects. Erin's university experience has equipped her with the skills needed for the professional world. With a genuine love for design, she's eager to bring fresh ideas to her work. Erin is excited to make her mark in the graphic design industry, showcasing her dedication and creative flair as she steps into the next phase of her career.

Mae Erin, dylunydd graffig uchelgeisiol sy’n frwd dros greadigrwydd, yn ffynnu ar gofleidio heriau newydd. Mae ei hangerdd cryf yn tanio ei brwdfrydedd dros ddylunio, ac mae hi'n edrych ymlaen yn eiddgar at fynd i'r afael â phrosiectau proffesiynol. Mae profiad Erin yn y brifysgol wedi ei harfogi â'r sgiliau sydd eu hangen ar gyfer y byd proffesiynol. Gyda chariad gwirioneddol at ddylunio, mae hi'n awyddus i ddod â syniadau ffres i'w gwaith. Mae Erin yn gyffrous i wneud ei marc yn y diwydiant dylunio graffig, gan arddangos ei hymroddiad a'i dawn greadigol wrth iddi gamu i'r cyfnod nesaf yn ei gyrfa.

icons-02.png
icons-03.png
icons-04.png
icons-01.png

NEXT STUDENT

bottom of page