top of page

Gabriel Skrzyniarz

Gabriela would describe herself as an experimental and curious designer, eager to experiment with various approaches to elevate her designs. A versatile Graphic Designer, she aims to merge traditional and digital techniques to infuse creativity into every aspect of her projects, embracing every opportunity to expand her skill-set. Gabriela is always looking for new creative means of expression, fuelled by an insatiable thirst for knowledge and innovation. Studying Graphic Design remains to be one of the best choices she has made.

Byddai Gabriela yn disgrifio'i hun fel dylunydd arbrofol a chwilfrydig, sy'n awyddus i arbrofi gyda gwahanol ddulliau i gyfoethogi ei dyluniadau. Yn Ddylunydd Graffig amryddawn, ei nod yw uno technegau traddodiadol a digidol fel bod creadigrwydd yn treiddio trwy bob agwedd ar ei phrosiectau, gan gofleidio pob cyfle i ehangu ei set sgiliau. Mae Gabriela bob amser yn chwilio am ddulliau creadigol newydd o fynegi ei hun, wedi'u tanio gan awydd cryf am wybodaeth ac arloesedd. Mae astudio Dylunio Graffig yn parhau i fod yn un o'r dewisiadau gorau y mae hi wedi'i wneud.

icons-02.png
icons-03.png
icons-04.png
icons-01.png

NEXT STUDENT

bottom of page