top of page

Hunter
Hare

Hunter is a graphic designer who combines typography, minimalism and photography producing eye-catching and modern designs. He favours packaging, branding and marketing design. At UWTSD, Hunter found his style shift from an illustrative and cluttered approach to a more considered and minimal style. As well as gaining technical knowledge and experience Hunter has also gained confidence in his work. Hunter hopes to have a career in graphic design with big brands such as Formula 1 or Myprotein.

Mae Hunter yn ddylunydd graffig sy'n cyfuno teipograffeg, minimaliaeth a ffotograffiaeth gan gynhyrchu dyluniadau trawiadol a modern. Mae'n ffafrio dylunio pecynnu, brandio a marchnata. Yn y Drindod Dewi Sant, newidiodd Hunter ei arddull o ddull darluniadol a gorlawn i arddull fwy ystyriol a minimal. Yn ogystal ag ennill gwybodaeth a phrofiad technegol mae Hunter hefyd wedi magu hyder yn ei waith. Mae Hunter yn gobeithio cael gyrfa mewn dylunio graffig gyda brandiau mawr fel Fformiwla 1 neu Myprotein.

icons-02.png
icons-03.png
icons-04.png
icons-01.png

NEXT STUDENT

bottom of page