top of page

Jacob Ferriday

Jacob, an emerging graphic designer, drawn towards web design, UX-based graphics, and magazine layout. Ready to embark on his career journey, he skilfully merges aesthetics with functionality, crafting visually appealing digital experiences. His forte lies in creating user-friendly interfaces and captivating layouts that resonate with audiences. Jacob's commitment to excellence shines through his meticulous attention to detail and innovative problem-solving approach. He remains dedicated to pushing creative boundaries, consistently delivering solutions that elevate brands and engage users in the digital realm.

Mae Jacob yn egin ddylunydd graffig, sy’n mwynhau dylunio i’r we, graffeg seiliedig ar UX, a chynllun cylchgronau. Yn barod i ddechrau ar ei daith yrfaol, mae'n cyfuno estheteg yn fedrus ag ymarferoldeb, gan saernïo profiadau digidol sy'n apelio'n weledol. Gorwedd ei gryfder ym maes creu rhyngwynebau hawdd eu defnyddio a chynlluniau difyr sy'n taro deuddeg gyda chynulleidfaoedd. Mae ymrwymiad Jacob i ragoriaeth yn disgleirio trwy ei sylw manwl at fanylion a dull datrys problemau arloesol. Mae'n parhau i fod yn ymroddedig i wthio ffiniau creadigol, gan gyflwyno atebion yn gyson sy'n cyfoethogi brandiau ac yn ennyn diddordeb defnyddwyr yn y byd digidol.

icons-02.png
icons-03.png
icons-04.png
icons-01.png

NEXT STUDENT

bottom of page