top of page

Jess Pritchard

Jess is a designer who puts a great deal of care into each of her designs. Her priority is to produce work which makes a difference and contributes towards making the world a better place. Whether that’s through creating something impactful, challenging the way we think or simply putting a smile on people’s faces and brightening their day. Jess loves mixing print-based and digital work to bring her ideas to life. She is a Welsh speaker and loves having the opportunity to use Welsh in her designs.

Mae Jess yn ddylunydd sy'n rhoi llawer iawn o ofal i bob un o'i dyluniadau. Ei blaenoriaeth yw cynhyrchu gwaith sy'n gwneud gwahaniaeth ac sy'n cyfrannu at wneud y byd yn lle gwell, boed hynny drwy greu rhywbeth effeithiol, drwy herio'r ffordd rydyn ni'n meddwl, neu drwy roi gwên ar wynebau pobl a goleuo eu diwrnod. Mae Jess wrth ei bodd yn cymysgu gwaith print a digidol i ddod â'i syniadau'n fyw. Mae hi'n siarad Cymraeg ac wrth ei bodd i gael y cyfle i ddefnyddio'r Gymraeg yn ei dyluniadau.

icons-02.png
icons-03.png
icons-04.png
icons-01.png

NEXT STUDENT

bottom of page