top of page

Jiayi
Zheng

Jiayi, renowned for her innovative thinking and strong problem-solving abilities, excels in graphic design, prioritising creativity and user experience. Accepted into prestigious programs at the University of the Arts London and Goldsmiths, Jiayi aims to tackle societal issues through design, focusing on social justice and sustainability. With a compassionate approach, she envisions herself as a visual storyteller, crafting impactful experiences for the community. Jiayi's dedication to her craft and her commitment to addressing pressing issues make her an invaluable asset for innovative projects.

Mae Jiayi, sy'n enwog am ei meddwl arloesol a'i gallu cryf i ddatrys problemau, yn rhagori mewn dylunio graffig, gan flaenoriaethu creadigrwydd a phrofiad y defnyddiwr. A hithau wedi'i derbyn i raglenni o fri ym Mhrifysgol y Celfyddydau Llundain a Goldsmiths, nod Jiayi yw mynd i'r afael â materion cymdeithasol trwy ddylunio, gan ganolbwyntio ar gyfiawnder cymdeithasol a chynaliadwyedd. Gyda'i dull teimladwy, mae'n darlunio ei hun fel storïwr gweledol, gan greu profiadau sy'n cael effaith ar y gymuned. Mae ymroddiad Jiayi i'w chrefft, a'i hymrwymiad i fynd i'r afael â materion dybryd, yn ei gwneud hi'n gaffaeliad amhrisiadwy i brosiectau arloesol.

icons-02.png
icons-03.png
icons-04.png
icons-01.png

NEXT STUDENT

bottom of page