top of page

Kerstin
Wilson

Kerstin is an experimental and creative designer who loves to involve mixed media in her work where possible. She starts with a solid foundation of research be able to have a great understanding of the project to be able to draw various thumbnails sketches and brainstorming ideas. She enjoys working on integrated campaigns showing the variety of formats a singular advertising campaign can take. Once completed her degree kerstin hopes to become an advertising creative and work towards becoming an art director in the future.

Mae Kerstin yn ddylunydd arbrofol a chreadigol sydd wrth ei bodd yn cynnwys cyfryngau cymysg yn ei gwaith lle bo hynny'n bosibl. Mae'n dechrau gyda sylfaen ymchwil gadarn er mwyn cael dealltwriaeth wych o'r prosiect i allu tynnu amrywiol frasluniau bawd, a thanio syniadau. Mae hi'n mwynhau gweithio ar ymgyrchoedd integredig sy'n dangos yr amrywiaeth o fformatau y gall ymgyrch hysbysebu unigol eu dilyn. Ar ôl cwblhau ei gradd mae Kerstin yn gobeithio dod yn weithiwr creadigol ym maes hysbysebu a gweithio tuag at ddod yn gyfarwyddwr celf yn y dyfodol.

icons-02.png
icons-03.png
icons-04.png
icons-01.png

NEXT STUDENT

bottom of page