top of page

Kisha
Dibba

Meet Kisha Dibba, a passionately creative graphic designer known for creating visually stunning designs that go further than purely aesthetics. Specialising in positive impact, awareness and problem-solving, Kisha’s creations are both functional and aesthetically pleasing. Seamlessly blending visual appeal with effective communication, her portfolio showcases various skills, from thoughtful branding to captivating print and campaign-led graphics. Kisha's outgoing, adventurous, bubbly personality adds a unique charm to her work. Dive into her vibrant design world, where each creation narrates a story of creativity, purpose, and a touch of adventurous spirit.

Dewch i gwrdd â Kisha Dibba, dylunydd graffig angerddol a chreadigol, sy'n adnabyddus am greu dyluniadau gweledol gwych sy'n mynd ymhellach nag estheteg yn unig. Gan arbenigo mewn effaith gadarnhaol, ymwybyddiaeth a datrys problemau, mae creadigaethau Kisha yn ymarferol ac yn ddeniadol yn esthetig. Gan gyfuno apêl weledol a chyfathrebu effeithiol, mae ei phortffolio yn arddangos amrywiol sgiliau, o frandio meddylgar i brintiau a graffeg a arweinir gan ymgyrchoedd. Mae personoliaeth allblyg, anturus, byrlymus Kisha yn ychwanegu rhyw apêl unigryw i'w gwaith. Mentrwch i mewn i'w byd dylunio bywiog, lle mae pob elfen greadigol yn adrodd stori am greadigrwydd, pwrpas, ac ymdeimlad o ysbryd anturus.

icons-02.png
icons-03.png
icons-04.png
icons-01.png

NEXT STUDENT

bottom of page