top of page

Laura
Wade

Laura is an ambitious and innovative designer who has a keen eye for detail, she favours bold corporate branding and campaigns where she can get fully stuck in! She enjoys utilising colour and typography to create thought-provoking designs that have a clear message, this approach meant Laura was Shortlisted for the 2023 Creative Conscience Awards for her ‘Ring’ campaign. When Laura isn’t found behind her Mac, she can normally be found on the cricket field and in the future, she hopes to find herself designing in the sporting industry.

Mae Laura yn ddylunydd uchelgeisiol ac arloesol sydd â llygad craff am fanylion. Mae hi'n ffafrio brandio corfforaethol beiddgar ac ymgyrchoedd lle gall fwrw iddi'n llawn! Mae'n mwynhau defnyddio lliw a theipograffeg i greu dyluniadau sy'n procio'r meddwl, sydd hefyd â neges glir. Yn sgil y dull hwn cafodd Laura ei dewis i fod ar y rhestr fer ar gyfer Gwobrau Creative Conscience 2023 am ei hymgyrch ‘Ring’. Pan nad yw Laura y tu ôl i'w Mac, fel arfer gellir dod o hyd iddi ar y cae criced, ac yn y dyfodol, mae'n gobeithio cael ei hun yn dylunio yn y diwydiant chwaraeon.

icons-02.png
icons-03.png
icons-04.png
icons-01.png

NEXT STUDENT

bottom of page