top of page

Lauren
Kelly

Lauren is a designer who has a love for minimal, abstract, and high-end graphics. Lauren’s passion for fitness has landed her a job with a sportswear company designing rugby and football kits while managing social media accounts. With the industry experience and the knowledge she has gained at UWTSD, she has become an excellent and multifaceted designer, and her work resonates with a sense of joy and optimism, leaving a lasting impression on all who encounter it.

Mae Lauren yn ddylunydd sydd wrth ei bodd â graffeg minimol, haniaethol ac uwchraddol. Mae angerdd Lauren am ffitrwydd wedi ei harwain at gael swydd gyda chwmni dillad chwaraeon yn dylunio citiau rygbi a phêl-droed tra'n rheoli cyfrifon cyfryngau cymdeithasol. Gyda’i phrofiad yn y diwydiant a'r wybodaeth y mae wedi'i hennill yn y Drindod Dewi Sant, mae hi wedi dod yn ddylunydd rhagorol ac amlochrog, ac mae ei gwaith yn taro deuddeg gydag ymdeimlad o lawenydd ac optimistiaeth, gan adael argraff barhaol ar bawb sy'n dod ar ei draws.

icons-02.png
icons-03.png
icons-04.png
icons-01.png

NEXT STUDENT

bottom of page