top of page

Melicia
Evans

Melicia is a unique and creative designer with a love for anything bold, colourful and quirky. Melicia describes herself as a perfectionist, who is a particular fan of clean, sharp, slick designs. She favours social media design and branding and loves to illustrate. Studying at UWTSD has helped her combine her creativity with technical skills. Melicia is open to employment in different areas other than graphic design, such as social media and marketing, bringing her design talent and sensibilities where it’s needed.

Mae Melicia yn ddylunydd unigryw a chreadigol gyda chariad at unrhyw beth beiddgar, lliwgar a hynod. Mae Melicia yn disgrifio ei hun fel perffeithydd, sy'n gefnogwr arbennig o ddyluniadau glân, miniog, slic. Mae hi'n hoff o ddylunio a brandio ar gyfer y cyfryngau cymdeithasol ac wrth ei bodd yn darlunio. Mae astudio yn y Drindod Dewi Sant wedi ei helpu i gyfuno ei chreadigrwydd â sgiliau technegol. Mae Melicia yn agored i gyflogaeth mewn amrywiol feysydd heblaw dylunio graffig, fel y cyfryngau cymdeithasol a marchnata, gan ddod â’i doniau dylunio a’i sensitifrwydd i feysydd lle mae galw amdanynt.

icons-02.png
icons-03.png
icons-04.png
icons-01.png

NEXT STUDENT

bottom of page