top of page

Rebecca
Hodgson

As a designer, Rebecca likes experimenting with traditional printing methods and art styles, whilst looking into alternative mediums like glass painting. Her design style encompasses old and modern processes aiming to produce projects that fulfil its requirements but also provide a sense of meaning and bring a smile to the viewer. Currently, she’s working on historical building signage and 1940’s repro documentation for a multi-period event in the south of England. Rebecca aspires to explore design for film and television, making reproduction art and props for set designs.

Fel dylunydd, mae Rebecca'n hoffi arbrofi gyda dulliau argraffu ac arddulliau celf traddodiadol, gan edrych ar gyfryngau amgen fel paentio gwydr. Mae ei harddull ddylunio’n cwmpasu prosesau hen a modern gyda'r nod o gynhyrchu prosiectau sy'n cyflawni’r gofynion ond sydd hefyd yn rhoi ymdeimlad o ystyr ac yn dod â gwên i'r gwyliwr. Ar hyn o bryd, mae hi'n gweithio ar arwyddion adeiladau hanesyddol a dogfennaeth atgynhyrchu'r 1940au ar gyfer digwyddiad aml-gyfnod yn ne-ddwyrain Lloegr. Mae Rebecca'n anelu at archwilio dylunio ar gyfer ffilm a theledu, gan atgynhyrchu celf a phropiau ar gyfer dyluniadau set.

icons-02.png
icons-03.png
icons-04.png
icons-01.png

NEXT STUDENT

bottom of page