top of page

Sophie
Wyatt

Sophie is a creative advertiser based in South Wales. During her time at Swansea College of Art, she has expanded her knowledge of advertising and developing her creative work. She is most confident creating digital outcomes as she finds it elevates her ideas, she also loves to create modern pieces of work. Sophie gathers her inspiration from anything that may have captured her interests, whether it be from social media, music, upcoming trends, or art styles she has come across.

Mae Sophie yn hysbysebwr creadigol sydd wedi'i lleoli yn Ne Cymru. Yn ystod ei hamser yng Ngholeg Celf Abertawe mae hi wedi ehangu ei gwybodaeth o hysbysebu a datblygu ei gwaith creadigol. Mae hi'n fwyaf hyderus yn creu deilliannau digidol gan fod hynny'n dyrchafu ei syniadau, ac mae hi hefyd wrth ei bodd yn creu darnau o waith modern. Mae Sophie yn cael ei hysbrydoliaeth o unrhyw beth a allai fod wedi dal ei diddordeb, boed hynny o'r cyfryngau cymdeithasol, cerddoriaeth, tueddiadau sydd ar gynnydd, neu arddulliau celf y mae hi wedi dod ar eu traws.

icons-02.png
icons-03.png
icons-04.png
icons-01.png

NEXT STUDENT

bottom of page