top of page

Yuqian
Fu

Her childhood love for images led her to become a graphic designer. Images and text serve as her optimal means of conveying personal thoughts and emotions to the world. Driven by passion, she wholeheartedly engages in her work, enthusiastically exploring new skills. The satisfaction of continuous learning and progress fuels her project advancement. Proficient in various graphic, 3D, animation, and layout software, she has garnered consistent praise from clients, eagerly anticipating the opportunity to showcase her abilities on a larger stage in the future

Gwnaeth ei chariad at ddelweddau yn ystod ei phlentyndod ei harwain i ddod yn ddylunydd graffig. Mae delweddau a thestun yn gweithredu fel y ffordd orau o gyfleu ei meddyliau a’i hemosiynau personol i'r byd. Wedi'i gyrru gan angerdd, mae hi'n mynd i'r afael â'i gwaith â'i holl galon, gan archwilio sgiliau newydd yn frwdfrydig. Bydd y boddhad o ddysgu a datblygu'n barhaus yn sbarduno cynnydd ei phrosiect. Yn fedrus mewn amrywiol feddalwedd graffig, 3D, animeiddio a chynllunio, mae hi wedi cael canmoliaeth gyson gan gleientiaid, ac mae'n edrych ymlaen yn eiddgar at y cyfle i arddangos ei galluoedd ar lwyfan mwy yn y dyfodol.

icons-02.png
icons-03.png
icons-04.png
icons-01.png

NEXT STUDENT

bottom of page